Sinh viên sư phạm

Khoa Sinh học – Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa Sinh học - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin ngành Sư phạm Sinh học:

Thông tin liên hệ khoa Sinh học:
Website:
Email: khoasinh@hcmup.edu.vn
Số điện thoại: 028 3835 2020 – Ext: 114

Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
Website: tuyensinh.hcmue.edu.vn
Email: tuyensinh@hcmue.edu.vn
Điện thoại: 028 3835 2020 – Ext: 141
Hotline: 0898 50 54 50


Tag liên quan đến Khoa Sinh học – Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

đại học sư phạm,HCMUE,Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh,tuyển sinh 2018,tuyển sinh,thông tin tuyển sinh,giới thiệu khoa Sinh học,giới thiệu khoa,khoa Sinh học,Sư phạm Sinh học,Sư phạm,Đại học Sư phạm TP.HCM

Xem thêm các video khác tại giasusupham.edu.vn

Leave a Comment

Call Now Button