Sinh viên sư phạm

Khoa Vật lý – Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa Vật lý - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành Sư phạm Vật lý:
Ngành Vật lý học:

Thông tin liên hệ khoa Vật lý:
Website:
Email: khoavatly@hcmup.edu.vn
Số điện thoại: 028 3835 2020 – Ext: 109

Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh:
Website: tuyensinh.hcmue.edu.vn
Email: tuyensinh@hcmue.edu.vn
Điện thoại: 028 3835 2020 – Ext: 141
Hotline: 0898 50 54 50


Tag liên quan đến Khoa Vật lý – Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

đại học sư phạm,tuyển sinh,tuyển sinh 2018,HCMUE,HCMUP,Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh,ĐHSP,Khoa Vật lý,Sư phạm Vật lý,Vật lý học,Thông tin tuyển sinh

Xem thêm các video khác tại giasusupham.edu.vn

2 Comments

Leave a Comment

Call Now Button